Mapa serwisu

Strona Główna
Dane teleadresowe
Statut przedszkola
Klauzula Informacyjna RODO dla Rodziców
Status prawny
Organy przedszkola
    Dyrektor przedszkola
    Rada pedagogiczna
    Rada Rodziców
Grupy przedszkolaków
Kadra pedagogiczna
Godziny pracy
Ramowy rozkład dnia
Zajęcia dodatkowe
Zasady rekrutacji
Galeria
Zarządzenia Dyrektora
Komunikaty
Informacja o działalności przedszkola
Przetargi
Załatwianie spraw, skargi, wnioski
Finanse i majątek przedszkola
Numery kont bankowych
Rejestry, ewidencje i archiwa
O Serwisie