Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne i realizowane w godzinach podstawy programowej):

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna – czwartek

Gimnastyka korekcyjna - wtorek, czwartek

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia logopedyczne – poniedziałek, wtorek, piątek

Zajęcia muzyczne (rytmika) - poniedziałek

Język niemiecki – środa (dzieci młodsze i starsze)

Język angielski - wtorek (dzieci starsze)