Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE
W PRZEDSZKOLU NR 5 IM. CALINECZKI W GRYFINIE

  • ZAJĘCIA MUZYCZNE – RYTMIKA
  • JĘZYK NIEMIECKI
  • RELIGIA

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:

  • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
  • TERAPIA PEDAGOGICZNA
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W PRZEDSZKOLU SĄ RÓWNIEŻ ORGANIZOWANE ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.