Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI MŁODSZE


6.00                zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

7.00 – 7.30      praca indywidualna z dzieckiem,

8.00                ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce,

8.20                czynności higieniczno – porządkowe,

8.30                śniadanie,

9.00 – 9.30      zabawy i zajęcia dydaktyczne,

9.30 - 10.20     zabawy dowolne,

10.20              drugie śniadanie
 

10.30               czynności samoobsługowe w sali i higieniczne w toalecie,
                       czynności samoobsługowe w szatni, pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze,

12.00 – 12.30   obiad,

12.30 – 12.45   czynności higieniczne, organizacyjne i samoobsługowe,

12.45 – 14.30   relaks przy bajkach i muzyce,

14.30 – 14.45   czynności porządkowe i higieniczne, zabawy ruchowe,

15.00               podwieczorek

15.15 – 16.30   zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela
                       rozchodzenie się dzieci do domu

 

DZIECI STARSZE


6.00 – 8.30           pełnienie dziecięcych dyżurów,
                           zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowywanie pomocy do zajęć
i zabaw                                                                                                                                                      wspólnie z dziećmi,
                           zabawy dowolne podejmowane przez dzieci,
                           ćwiczenia poranne,
                           czynności samoobsługowe,

8.30 – 9.00           przygotowanie do śniadania,
                           śniadanie,
                           czynności samoobsługowe w łazience,

9.00 – 10.20         zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie,
                           zajęcia konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne wspomagające rozwój mowy i myślenia,

10.20 – 11.50       pobyt w ogrodzie,
                           czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się, rozbieranie),
                           spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze,

11.50- 12.00         zabawa ruchowa ( np:ze śpiewem),

12.00 – 12.30       przygotowanie do obiadu
                           obiad
                           czynności samoobsługowe

12.30 – 14.30       relaks,
                          słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela, zabawy,

14.30 – 14.45      czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience,

14.45 – 15.00      podwieczorek

15.00 – 16.30      zabawy dowolne w sali i na podwórku przedszkolnym,
                          zabawy z zespołem lub indywidualne z dziećmi
                          zabawy integracyjne z dziećmi z innych grup,
                          rozchodzenie się dzieci