Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Załatwianie spraw, skargi, wnioski


Skargi i wnioski składać można:

• drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Przedszkole Nr 5 im. "Calineczki", ul. S. Żeromskiego 12, 74 - 101 Gryfino
• telefonicznie lub faksem - numer: 91 416 33 75.

Sprawy wychowanków  i rodziców załatwiane są w dniach pracy przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dyrektor Przedszkola Nr w Gryfnie przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy przedszkola.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz  Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.