Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  • ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2020 r.
    w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 stycznia 2020 r.
    w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
    oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wydłużony zostaje termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do dnia 27 marca 2020 r.