Grupy przedszkolaków

Grupa I - "Biedronki”(dzieci 3 - letnie)

Grupa II - "Żabki" (dzieci 4 - letnie)

Grupa III - "Motyle" (dzieci 4 - letnie)

Grupa IV - „Krasnale”(dzieci 5 - letnie)

Grupa V – „Jaskółki” (dzieci 6 letnie)