Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 5 im. "Calineczki".

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w „Regulaminie Rady Rodziców”.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 IM. CALINECZKI W GRYFINIE

PRZEWODNICZĄCY: Pani Kamila Madejczyk

SKARBNIK: Pani Patrycja Biernat – Mucha

SEKRETARZ: Justyna Wysota

KOMISJA REWIZYJNA: Paula Jabłońska

Monika Lewandowska