Rada pedagogiczna

 

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określone zostały w § 19 Statutu oraz w "Regulaminie Rady Pedagogicznej".

 

Skład Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Nr 5 im. "Calineczki" w roku szkolnym 2019/2020 jest następujący:

mgr Bogusława Maślana – dyrektor

mgr Jadwiga Hudzińska – nauczyciel grupy

mgr Barbara Kawka – nauczyciel grupy, nauczyciel języka niemieckiego

mgr Anna Korczyńska – nauczyciel grupy

mgr Anna Kunowska – nauczyciel grupy

mgr Ewa Malecka – nauczyciel grupy

mgr Natalia Pasztaleniec – nauczyciel grupy

mgr Marzena Pietruczuk – nauczyciel grupy

mgr Izabela Staszak – nauczyciel grupy

mgr Katarzyna Urbańska – nauczyciel grupy

mgr Barbara Żurowska – nauczyciel grupy

mgr Anita Garus – Stachera – nauczyciel terapeuta

mgr Marianna Nowakowska Głowacka – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Czesława Romanowicz – nauczyciel religii

mgr Jolanta Rudnicka – nauczyciel logopeda

mgr Sylwia Zabłocka – nauczyciel rewalidator