Dyrektor przedszkola

 DYREKTOR

 
Kieruje przedszkolem,  jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w §18  STATUTU.

Dyrektorem Przedszkola Nr 5 im. "Calineczki" jest  mgr Bogusława Maślana.