Organy przedszkola

Organami Przedszkola Nr 5 im. "Calineczki" są:

  1. Dyrektor mgr Bogusława Maślana
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.