Status prawny

Przedszkole Nr 5  w  Gryfinie im. "Calineczki"  jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Aktu założycielskiego: Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Państwowego Przedszkola nr  w Gryfinie.
  • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole Nr 5  w  Gryfinie  jest Gmina Gryfino

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Na czele przedszkola stoi dyrektor mgr Bogusława Maślana.